select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01003745' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01003745' and t_pro_group_product.group_id IN ('9917') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 12
Thực phẩm chức năng 26 items - myphamnuskin.net

Thống kê

Tổng lượt truy cập: 89150
Hôm nay: 39

Thực phẩm chức năng

Sắp xếp theo:
Giảm Cân AgeLOC TR90 Trimshake

Eye Formula Cho Đôi Mắt Khoẻ Mỗi Ngày

Estera II: Kinh Nguyệt Phụ Nữ tiền mãng kinh.


Detox Formula

Cortitrol giúp thần kinh thoả mái

Cordymax Cs-4 Đông Trùng Hạ Thảo Quý Hiếm


Cartilage Formula giải pháp để tăng chức năng khớp xương và sụn.

Bone Formula (xương khớp)

Bộ Giảm Cân NuSkin TR90 AgeLoc


AgeLOC Youth (Y-Span) khả năng Sống Trẻ Trung Lâu Dài

ageLOC Vitalyty

Nước g3( nước gấc )

Hỗ trợ trực tuyến

  • HCM: TRẦN HẢI

    ĐT: 0935353115

    Email: myphamnuskin.net@gmail.com

Tin mới nhất

Video giới thiệu

Liên kết quảng cáo